Khỏe tốt

TIN TỨC

Tin vui: Mức trợ cấp thai sản từ ngày 01/7/2017 sẽ tăng với tỷ lệ bất ngờ, giờ đẻ là không sợ nữa rồi nhé!

Sáng mới đọc tin này muốn đẻ liền ngay lập tức luôn á! Các mẹ có biết tin gì không mà em nôn dữ thần vậy không?

Theo quy định mới, bắt đầu từ ngày 01/7/2017, các mẹ sẽ được hưởng mức trợ cấp thai sản mới. Cụ thể mức thai sản cho một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (nói gọn là trợ cấp thai sản) sẽ tăng hơn 7,4% so với mức hiện hành. Đây là mức tăng mới theo mức tăng lương cơ sở sẽ được áp dụng từ ngày 01/7/2017. Theo đó, Căn cứ vào Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 47/2017/NĐ-CP, mức lương cơ sở sẽ từ 1.210.000 đồng/th.á.n.g lên thành 1.300.000 đồng/th.á.n.g.

Mức trợ cấp thai sản được quy định cụ thể trong Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Loading...

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi – Luật bảo hiểm xã hội 2014

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 th.á.n.g tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại th.á.n.g lao động nữ sinh con hoặc th.á.n.g người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại th.á.n.g sinh con cho mỗi con.

Loading...

Đây là nguyên văn của điều 38 về mức hưởng trợ cấp thai sản nhé các mẹ!

Nếu mẹ nào chưa nắm rõ từng khoản mục quan trọng về quyền lợi của mình trong thời gian nghỉ thai sản tính từ năm 2017 thì xem thêm dưới đây nha:

Các điều khoản quy định hưởng chế độ thai sản năm 2017

1. Chế độ nghỉ thai sản dành cho bố

Lao động nam có tham gia Bảo hiểm xã hội thì khi vợ sinh cũng sẽ được hưởng chế độ thai sản từ 5 đến 14 ngày.

Loading...

Quy định cụ thể như sau:

– Nghỉ 5 ngày làm việc: Nếu vợ sinh mổ
– Nghỉ 7 ngày làm việc: Nếu vợ sinh con dưới 32 tuần tuổi
– Nghỉ 10 ngày làm việc: Nếu vợ sinh đôi. Từ ca sinh 3 trở lên thì cứ mỗi đứa con cộng thêm 3 ngày làm việc.

Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Lưu ý các mẹ nha: Thời gian nghỉ việc theo chế độ thai sản trong khoản này chỉ được tính trong v.ò.n.g 30 ngày từ ngày vợ sinh con thôi nha!

2. Thai sản cho người mang thai hộ

Từ 1-1-2016, điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội có sửa đổi quy định, người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản về khám thai, sẩy thai, nạo hút, thai chết lưu, chế độ sinh con… Thời gian hưởng chế độ thai sản này sẽ được tính từ thời điểm mang thai cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không được phép vượt quá 6 tháng.

Nếu từ ngày sinh đến thời điểm giao con chưa đủ 60 ngày hưởng chế độ thai sản thì người mang thai hộ vẫn tiếp tục được hưởng đủ cho đến hết 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.
Trong đó, người mẹ nhờ mang thai hộ cũng được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

3. Chế độ thai sản sau sinh mà mẹ chết hoặc con chết

Nếu sau khi sinh con mà con chết, mẹ sẽ 4 th.á.n.g hưởng chế độ thai sản tính từ ngày sinh con nếu con dưới 2 th.á.n.g tuổi hoặc 2 th.á.n.g tính từ ngày con chết nếu con từ 2 th.á.n.g tuổi trở lên. Và thời gian hưởng chế độ thai sản trong trường hợp này chính là thời gian nghỉ thai sản còn lại của người mẹ.

Nếu mẹ không đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản theo khoản trên khi sinh con thì cha, người trực tiếp nuôi dưỡng sẽ được phép nghỉ việc và hưởng chế độ thai sản đến khi con đủ 6 th.á.n.g tuổi. Nếu cha, người trực tiếp nuôi con không nghỉ việc thì ngoài tiền lương ra, còn được hưởng chế độ thai sản với thời gian còn lại của mẹ theo quy định.

Nếu chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội và mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

4. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản

Thời gian hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sau thai sản được quy định là từ 5-10 ngày trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc (thay vì trong 1 năm như trước đây). Trường hợp người lao động có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày được quy định chung là bằng 30% mức lương cơ sở. Trước đó, tỷ lệ này trong quy định cũ là 25% lương cơ sở nếu nghĩ dưỡng sức, phục hồi tại gia đình, 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi tại cơ sở tập trung.

5. Chế độ sẩy thai, nạo hút thai hoặc thai chết lưu

Trong trường hợp sẩy thai, nạo hút thai hoặc thai chết lưu, lao động nữ được nghỉ 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi, nghỉ 20 ngày nếu thai từ 5 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi, nghỉ 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi và nghỉ 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

6. Chế độ thai sản khi nhận con nuôi

Thời gian nghỉ thai sản khi nhận con nuôi được điều chỉnh, con đủ 4 th.á.n.g tuổi trở lên cho đến khi con đủ 6 th.á.n.g tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

7. Đi làm trước hạn

Quy định mới trong năm 2017 về đi làm trước hạn tăng lên ít nhất 4 th.á.n.g. Nhưng mẹ nhớ luật mới quy định người nghỉ thai sản phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

Ngoài tiền lương nhận được từ những ngày làm việc, mẹ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 6 tháng.

Hiểu hơn về điều kiện hưởng chế độ thai sản và chế độ thai sản năm 2017

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Trường hợp lao động nữ sinh con, mang thai hộ, nhờ mang thai hộ, nhận nuôi con nuôi thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 th.á.n.g trở lên trong v.ò.n.g 12 th.á.n.g trước khi sinh con hay nhận nuôi con nuôi thì được hưởng chế độ thai sản.

Lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con mới được hưởng chế độ thai sản.

Lao động đủ điều kiện mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước khi sinh con, nhận nuôi con nuôi dưới 06 th.á.n.g tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Luật Bảo hiểm xã hội còn bổ sung trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì khi vợ sinh con, cha được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương cơ sở cho mỗi con.

Chế độ thai sản khi sinh con như thế nào?

– Mức trợ cấp thai sản: Hưởng 100% bình quân tiền lương hàng th.á.n.g của 6 th.á.n.g liền kề trước khi sinh. Ngoài ra, các mẹ còn được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 th.á.n.g tuổi tương đương với mức 2 th.á.n.g lương tối thiểu chung cho mỗi bé.

– Thời gian nghỉ phép: Các mẹ được quyền nghỉ trước và sau thời gian sinh con 6 th.á.n.g. Nhưng thời gian nghỉ trước khi sinh không được phép vượt quá 2 th.á.n.g. Nếu đa thai, từ bé thứ 2 trở đi, mẹ sẽ được cộng thêm 1 th.á.n.g vào thời gian nghỉ. Trường hợp đặc biệt, nếu muốn được nghỉ thêm, mẹ có thể xin nghỉ phép nghỉ mà không được hưởng lương. Nếu có đủ sức khỏe làm việc trước thời gian nghỉ phép, mẹ vẫn nhận được trợ cấp thai sản theo quy định ngoài tiền lương cho những ngày làm việc của mình.

– Hỗ trợ sau khi sinh: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày làm việc đầu tiên sau khi nghỉ theo chế độ nghỉ thai sản, bạn có quyền xin nghỉ thêm để phục hồi sức khỏe, và được nhận 30% lương tối thiểu chung/ngày trong trường hợp nghỉ tại nhà, hoặc 40% lương tối thiểu chung/ngày nếu nghỉ tại cơ sở tập trung. Cụ thể ngày nghỉ như sau:

+ Nghỉ 5 ngày/ năm trong những trường hợp bình thường
+ Nghỉ tối đa 7 ngày/ năm trong trường hợp sinh mổ
+ Nghỉ tối đa 10 ngày/ năm trong trường hợp mang đa thai

Theo Webtretho

Xem thêm: Nếu có 8 dấu hiệu này, vợ chồng bạn sớm muộn gì cũng ly hôn

Trong đời sống vợ chồng, khi không minh bạch trong chi tiêu thì các bạn sẽ không thể cùng nhau thiết lập và đạt được các mục tiêu như mua nhà mới, nuôi dạy con, nghỉ hưu…

Tờ Huffingtonpost mới đây đăng tải một bài viết từ kinh nghiệm của các luật sư chuyên giải quyết các vụ ly hôn cho thấy 8 dấu hiệu hàng đầu có thể đẩy các cặp vợ chồng đến bờ vực ly hôn.

1. Thái độ im lặng

“Đây là một tín hiệu xấu khi các cặp vợ chồng xung đột mà sau đó là thái độ im lặng với nhau. Chắc chắn, đấu tranh giúp cho mối quan hệ lành mạnh nhưng khi vợ chồng thường xuyên cãi nhau thì sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng và kết thúc trong im lặng, bế tắc. Đây không phải là điềm báo tốt cho mối quan hệ thành công trong tương lai”, Jason Levoy , một luật sư về ly hôn ở thành phố New York, (Mỹ) nói.

2. Đời sống chăn gối ảm đạm

“Đây là điều hiển nhiên. Con người có thể không cần “ấy” nhưng mấu chốt chúng ta là những sinh vật sống và “chuyện ấy”  là một nhu cầu tự nhiên. Đúng là có những mối quan hệ không có “chuyện ấy” nhưng là một luật sư ly hôn, tôi không sốc khi một khách hàng nói với rằng họ đã 5 năm không có ‘chuyện ấy’ với đối tác của họ”, Randall M. Kessler, một luật sư ở Georgia nói.

3. Họ có ít điểm chung

“Đừng nghĩ rằng mọi sự đối lập thì thu hút nhau, khi mà bạn cứ giữ những thói quen của riêng mình trong cuộc hôn nhân. Ví dụ, nếu một người hướng ngoại và thích đi đêm, còn người kia thích tắm nước ấm lúc 7h tối, sau đó là một ly sữa, bên cuốn sách hay thì chẳng thể đảm bảo họ sẽ mãi duy trì khoảng cách trong lối sống này được lâu”, Lisa Helfend Meyer, một luật sư ly hôn tại California nói.

4. Đặt nghề nghiệp trước gia đình

“Sẽ thành vấn đề nghiêm trọng nếu chồng hoặc vợ bạn luôn đặt sự nghiệp của họ lên trên mọi thứ, kể cả mối quan hệ của hai người, dù cho các bạn đã thỏa thuận trước hôn nhân. Đơn cử như công ty của tôi đã đại diện cho một đơn vị trong ngành quân sự mà ban đầu các đối tác của họ phải chấp thuận nhượng bộ và chăm sóc gia đình để người kia có thể thăng tiến. Nhưng trong những năm qua, người vợ hoặc chồng ở nhà bắt đầu bực bội với cam kết này. Thậm chí ngay cả những cặp vợ chồng vốn rất hạnh phúc cũng phai nhạt theo thời gian vì người kia đặt công việc lên trên gia đình”, Christian Denmon, một luật sư ly hôn tại Florida nói.

5. Khinh miệt nhau

“Không nhìn vào mắt nhau, coi thường và có thái độ khinh miệt nhau là dấu hiệu báo trước mối quan hệ sẽ tan rã. Mặc dù không phải lúc nào các cặp vợ chồng cũng nhìn thẳng vào mắt nhau mới hạnh phúc nhưng họ phải tôn trọng, đánh giá cao sự khác biệt, chứ không phải xem thường sự khác biệt của nhau, không kiêng dè gì khi nói vợ/chồng mình là ngốc, dốt hoặc sai”, Karen Covy, một luật sư tại Illinois nói.

6. Không tôn trọng ngôn ngữ tình yêu của nhau

“Biết ngôn ngữ tình yêu của vợ/chồng bạn là yếu tố quan trọng để hạnh phúc lâu dài. Thực tế có những cặp vợ chồng yêu nhau nhưng lại không cảm thấy được yêu, bởi vì họ có ngôn ngữ tình yêu khác nhau. Ví dụ, nếu chồng bạn thể hiện tình yêu bằng cách làm những việc có ích giúp vợ hoặc mua quà, còn bạn lại nghĩ chồng không yêu mình, vì anh quá khô cứng, bởi bạn thích yêu qua lời nói, thì rất có thể theo thời gian cảm hứng yêu đương và tình cảm của hai người sẽ bị phai nhạt”, Dennis A. Cohen, một luật sư hòa giải tại California nói.

7. Không trung thực về chi tiêu

“Hôn nhân là mối quan hệ của hai người và mỗi người đều phải giải thích rõ ràng với người kia trong vấn đề tài chính. Khi tài chính không chung về một mối mà của ai nấy giữ thì rất dễ có chuyện các bạn bị chi tiêu quá nhiều. Nhưng dù cho các bạn tiêu tiền chung hoặc riêng thì cũng cần có sự minh bạch. Khi không minh bạch trong cách tiêu tiền thì các bạn sẽ không thể cùng nhau thiết lập và đạt được các mục tiêu như mua nhà, nuôi dạy con, nghỉ hưu… Việc này là dấu hiệu cảnh báo hôn nhân không thể bền”, Puja A. Sachdev, một luật sư ly hôn tại California nói.

8. Không bao giờ cãi nhau

“Nhiều vợ chồng có xu hướng tránh những tình huống rắc rối bằng cách che đậy sự thật hoặc bỏ qua, tránh va chạm. Điều này dẫn đến sự oán giận, những mâu thuẫn tích tụ và đây là điềm xấu cho hôn nhân. Vợ hoặc chồng là người bạn, người tâm tình, người mà ta yêu nhất. Bạn sẽ có thể nói bất cứ điều gì với họ, dù nó nghiêm trọng đến đâu”, Douglas S. Kepanis, một luật sư ly hôn tại thành phố New York nói thêm.

Bình Luận

Phản Hồi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN